Anthracobia tristis photo
Arachnopeziza aurata photo
Anthracobia uncinata (Velen.) Spooner 1981
Anthracobia uncinata photo 1
2016.12.04 Artajona-Artaxoa (Navarra-Nafarroa)Anthracobia uncinata photo 2
2016.12.03 Artajona-Artaxoa (Navarra-Nafarroa)Anthracobia uncinata photo 3
2018.01.21 Guirguillano-Girgillao (Navarra-Nafarroa)Anthracobia uncinata photo 4
2018.01.21 Guirguillano-Girgillao (Navarra-Nafarroa)

© Mikel A. Tapia Arriada