furfuraceus photo
Ascobolus lineolatus photo
Ascobolus immersus Pers. 1794
Ascobolus immersus photo 1
2013.10.19 Amasa-Villabona (Gipuzkoa)Ascobolus immersus photo 2
2013.10.19 Amasa-Villabona (Gipuzkoa)Ascobolus immersus photo 3
2015.11.20 Almandoz (Nafarroa-Navarra)Ascobolus immersus photo 4
2015.11.20 Almandoz (Nafarroa-Navarra)

© Mikel A. Tapia Arriada