Cyathus striatus photo
Dasyscyphella nivea photo
Daedaleopsis nitida (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva 2013
Daedaleopsis nitida photo 1
2019.12.01 Uterga (Navarra-Nafarroa)Daedaleopsis nitida photo 2
2019.12.01 Uterga (Navarra-Nafarroa)Daedaleopsis nitida photo 3
2019.12.01 Uterga (Navarra-Nafarroa)Daedaleopsis nitida photo 4
2020.12.11 Uterga (Navarra-Nafarroa)

© Mikel A. Tapia Arriada