Ophrys insectifera photo 1
        2008.05.17 Erro (Nafarroa-Navarra)                                          2017.05.12 Ergoiena (Nafarroa-Navarra)     Ophrys insectifera photo 2
   2009.07.07 Valle del Lago.Somiedo (Asturias)                          2018.05.12 Biotzari-Bigüezal (Nafarroa-Navarra)Ophrys insectifera photo 3
2016.05.30 Ergoiena (Nafarroa-Navarra)Ophrys insectifera photo 4
      2016.05.30 Ergoiena (Nafarroa-Navarra)                               2013.06.03 Pola de Somiedo.Somiedo (Asturias)Ophrys insectifera photo 5
2017.05.12 Ergoiena (Nafarroa-Navarra)Ophrys insectifera photo 6
       2016.06.02 Ergoiena (Nafarroa-Navarra)                              2018.05.12 Biotzari-Bigüezal (Nafarroa-Navarra)Ophrys insectifera photo 7
2014.05.29 Ergoiena (Nafarroa-Navarra)Ophrys insectifera photo 8
2008.04.30 Girgillao-Guirguillano (Nafarroa-Navarra)                           2008.06.15 Ergoiena (Nafarroa-Navarra)            
Ophrys insectifera (L., 1753)
Ophrys ficalhoana photo
Ophrys lupercalis photo

© Mikel A. Tapia Arriada