Agrocybe erebia photo
Anthracobia subatra photo
Aleuria boudieri (Höhn.) J. Moravec 1995
Melastiza boudieri (Höhn.) Le Gal 1958
Aleuria boudieri photo 1
2013.12.02 Burutain (Nafarroa-Navarra)Aleuria boudieri photo 2
2012.12.16 Burutain (Nafarroa-Navarra)Aleuria boudieri photo 3
2013.12.02 Burutain (Nafarroa-Navarra)Aleuria boudieri photo 4
2013.12.02 Burutain (Nafarroa-Navarra)

© Mikel A. Tapia Arriada