Aleuria boudieri photo
Anthracobia tristis photo
Anthracobia subatra (Rehm) M.M. Moser 1963
Anthracobia subatra photo 1
2014.12.03 Uterga (Navarra-Nafarroa)Anthracobia subatra photo 2
2014.12.08 Uterga (Navarra-Nafarroa)Anthracobia subatra photo 3
2014.12.03 Uterga (Navarra-Nafarroa)Anthracobia subatra photo 4
2014.12.03 Uterga (Nafarroa-Navarra)

© Mikel A. Tapia Arriada